Uprzejmie prosimy rodziców, którzy zapłacili składkę na ubezpieczenie o wpisanie danych dziecka na listę dostępną u pani woźnej. Dziecko, które nie zostanie wpisane na listę, pomimo wpłaty, nie będzie ubezpieczone, pieniądze zostaną zwrócone.