Bezpieczne ferie

W piątek odbył się apel na temat bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych, przygotowany przez klasy II a i IIb. W piosenkach  i  wierszykach  uczniowie  zachęcali  nas  do czynnego, ale bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Przypomniano również o zasadach obowiązujących podczas zimowych zabaw. Bez względu na to, gdzie będziemy w czasie ferii, pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od nas samych i naszego rozsądku.

Zobacz galerię.

Życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku!

Plakat Bezpieczne ferie 2017

Chemia – podsumowanie zajęć z projektu

laboratorio (6) (1)

      Za nami II cykl zajęć z chemii w ramach projektu „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego  na terenie miasta Żory”. W projekcie uczestniczyli uczniowie klasy 8a.  Praca metodą eksperymentu, indywidualnie lub w małych grupach,  pobudza  aktywność  uczniów  do twórczego myślenia, samodzielnego planowania i wnioskowania. Z użyciem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu uczestnicy projektu wykonywali szereg doświadczeń, w których sami byli badaczami, dociekali i wyciągali wnioski (stosowali tym samym metodę IBSE). Treści poruszone podczas zajęć były okazją do poszerzenia wiadomości z chemii, które ze względu na ograniczenia czasowe nie są poruszane na lekcjach. Była to szansa wyjść poza podstawę programową, rozbudzić wśród uczniów ciekawość świata i chęć odkrywania.

     Przeprowadziliśmy proces sublimacji i resublimacji jodu, otrzymując srebrny brokat. Wykrywaliśmy skrobię w produktach spożywczych.  Oznaczaliśmy składniki śliny oraz badaliśmy ich aktywność w różnych środowiskach i warunkach temperaturowych. Okazało się, że enzym amylaza występujący w ślinie i odpowiedzialny za rozkład wielocukrów, traci swoją aktywność w wysokiej temperaturze oraz silnie kwaśnym lub zasadowym środowisku, a próbka  śliny daje pozytywny wynik reakcji biuretowej, co świadczy o obecności w niej białka- mucyny. Badaliśmy wodę: wodociągową, ze szkolnego wodopoju, butelkowaną wodę źródlaną a także mineralną gazowaną, wykonując test kropelkowy. Wyniki pozwoliły ustalić, która woda jest najtwardsza (w stopniach niemieckich twardości wody).  Otrzymywaliśmy gazy: wodór, tlen, dwutlenek węgla  i identyfikowaliśmy je z pomocą płonącego łuczywa. Uczestnicy zajęć zostali  zapoznani   z  prostymi doświadczeniami,  które  można  wykonać  w  domu: kolorowe wulkany, „zegar jodowy”, niepękająca bańka (magicznym dodatkiem okazała się gliceryna).. Stworzyliśmy „Chemiczny ogród” w szkle,do którego wykorzystaliśmy szkło wodne oraz sole metali, a kompozycja cieszyła oko w pracowni. Uczniowie sprawdzali również gdzie znajduje się najwięcej witaminy C: w cytrynie, mandarynce, sokach pomarańczowych różnych producentów, a także… w samej witaminie C (tabletce rutinoscorbinu).  Wspólnie  z  panią  z biologii, wykonywaliśmy szereg doświadczeń z pogranicza biologii i chemii: wydzielanie barwników roślinnych z liści sałaty, pokrzywy, liści jesiennych, wykrywaliśmy białka, cukry, tłuszcze, zapoznaliśmy się ze wskaźnikami kwasowo-zasadowymi i znaleźliśmy przykłady takich substancji  w  produktach  dnia  codziennego  (wywar  z  czerwonej  kapusty,  sok  z  buraka,  napar  z  herbaty  oliwkowej).   W okresie przedświątecznym krystalizowaliśmy własne ozdoby choinkowe z użyciem soli Epsom (sól gorzka, angielska). Uczniowie produkowali też mydełka glicerynowe i kokosowe, które były prezentem świątecznym dla najbliższych.

       Zachęcam do obejrzenia galerii zdjęć, w której zobaczyć można efekty naszej pracy.

Anna Jordan

Biologia metodą eksperymentu

 podroze2_(www.e-gify.pl)

  W I semestrze 2019/2020  odbyły się  dodatkowe zajęcia z biologii prowadzone metodą eksperymentu w ramach projektu „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta”. Przeznaczone były dla uczniów klasy Va i Vb, chcących rozwijać  swoje zainteresowania przyrodnicze i proekologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem biologii. Poruszane treści pozwoliły utrwalić, ale także  poszerzyć wiadomości i umiejętności , które nie są realizowane na lekcjach biologii  ze względu na ograniczenia czasowe.  Mały zespół uczniowski  stwarzał komfort pracy, szanse na wykorzystanie  możliwości każdego ucznia, motywował do pracy-nauki, integrował.

   Na zajęciach uczniowie   pracowali   indywidualnie  lub grupowo z wykorzystaniem  metod: badawczych, ćwiczeniowych, obserwacyjnych, słownych, aktywizujących.  Prowadzili obserwacje mikroskopowe samodzielnie  przygotowanych  preparatów,  sporządzali  rysunki  z opisem. Wykrywali białka reakcją biuretową, cukry redukujące, tłuszcze nasycone,  rozdzielali barwniki roślinne metodą chromatografii. Stosując naturalne wskaźniki pH odróżniali kwasy od zasad. Badali wpływ czynników fizycznych na organizmy, analizowali zmienność organizmów na przykładzie nasion fasoli. Zajęcia w  terenie (Leśny Ośrodek Edukacji ekologicznej w  Parku  Piaskownia  i  las Osiniok) pozwoliły poznać  różne siedliska,  strukturę i funkcjonowanie ekosystemu lasu.  Wykorzystując albumy, klucze oraz atlasy  uczniowie  oznaczali  wybrane gatunki drzew, krzewów, grzybów i porostów. Gromadzili materiał do zielnika. W części  zajęć  zwrócono  uwagę  na  lokalne   i   globalne zagrożenia  środowiska  przyrodniczego.  Wiadomości   dotyczące   tematu   „Niska   Emisja   i  Smog”  wykorzystano przy  wykonaniu gry planszowej.  Prezentacja, filmy, krzyżówki przybliżyły pozytywne i  negatywne  aspekty  wykorzystania  różnych   źródeł   energii   oraz   problem   odpadów   i  ich właściwej segregacji. Uczniowie  kształtowali  umiejętności  pracy  w grupie, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami,  planowania  pracy.  Korzystali  z  różnych  źródeł  w celu pozyskiwania informacji.

   Zajęcia pozwoliły na powiązanie wiedzy z praktyką i zainteresowaniami uczniowskimi, rozwijanie  samodzielności  i kreatywności,  kształtowanie  aktywności poznawczej i twórczej oraz rozwijanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

                                                                                                          Ewa Kopiec