Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców SP nr 8 za rok szkolny 2019/2020

Drodzy Rodzice!

Ze  względu  na  panującą  sytuację,  nie  mogliśmy  się  spotkać  jak   co  roku  we  wrześniu,  by przedstawić analizę stanu finansowego za rok szkolny 2019/20 Rady Rodziców.

W związku z tym, chcieliśmy przekazać informacje na temat wydatkowania zebranych funduszy.

Wydatki poczynione w r. szk. 2019/2020:

 1. Opłaty konkursowe, konkursy organizowane w naszej szkole, nagrody w konkursach
  i poczęstunki dla dzieci.
 2. Artykuły papiernicze, przybory do zajęć plastycznych dla dzieci na świetlicę, gry.
 3. Bony do EMPIK – u dla wszystkich uczniów klas IV – VIII, którzy ukończyli klasę
  z wyróżnieniem.
 4. Nagrody na zakończenie roku szkolnego dla wszystkich uczniów klas I – III.
 5. Komputery stacjonarne do wykorzystania zwłaszcza dla uczniów klas I – III w nowej pracowni komputerowej na zajęciach informatyki, na zajęciach dodatkowych z nauki programowania dla klas 1-3, 4-8, na zajęciach dodatkowych z ICT dla klas 1-3, 4-8 realizowanych w ramach dwuletniego projektu „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory” .
 6. Lego Mindstorms EV3 do prowadzenia zajęć z programowania na lekcjach informatyki, techniki oraz do wykorzystania na kółkach pozalekcyjnych z nauki robotyki i nauki programowania dla uczniów klas 1-3, 4-8.
 7. Koszulki z nadrukiem Logo szkoły dla uczniów reprezentujących szkołę w różnych konkursach i zawodach.

W tym miejscu chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim Rodzicom za wpłaty na konto oraz za współpracę. Szczególnie dziękujemy za pomoc przy organizacji uroczystości i imprez szkolnych, kiermaszów i zabaw karnawałowych. Dziękujemy za bezinteresowną pomoc i poświęcony czas.

Jednocześnie informujemy rodziców, że dotychczasowe konto Rady Rodziców zostało zamknięte. Prosimy o niedokonywanie wpłat. Wszystkie wpłaty, których już Państwo dokonaliście,  zostaną przekazane wraz z potwierdzeniem bankowym nowej Radzie Rodziców.

Numer nowego rachunku bankowego zostanie Państwu podany w momencie, gdy nowa Rada go otworzy, co nastąpi w najbliższym czasie.

Nowej Radzie życzymy wielu sukcesów i radości z podejmowanych działań.

 

                                                                                          Rada Rodziców

                                                                                          Rok szkolny 2019/20