Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w klasach I – III

DRODZY RODZICE UCZNIÓW KLAS I-III

Informujemy, że od dnia 25 maja 2020 r. istnieje możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III. Dlatego też bardzo prosimy osoby zainteresowane, o przekazanie informacji poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie do 20 maja 2020 roku do godziny 11.00, czy Wasze dziecko będzie uczęszczało do szkoły, czy nadal pozostanie w domu pod opieką rodzica/prawnego opiekuna. Taka informacja od Państwa jest dla nas niezbędna celem ustalenia organizacji pracy szkoły w czasie, w którym musimy zachować wszelkie wymogi stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego związanego ze stanem epidemicznym w kraju. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie na tę wiadomość, będzie rozumiany jako brak zgody na udział w zajęciach na terenie szkoły i chęć dalszego udziału w nauczaniu zdalnym.
Po uzyskaniu od Państwa informacji zwrotnych poinformujemy o sposobie organizacji pracy szkoły. W załączniku znajdują się wytyczne GIS, MZ oraz MEN.

WYTYCZNE GIS, MZ I MEN

 

Aktualizacja – boiska

W związku z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów informujemy, że na boisku  szkolnym może przebywać od dnia dzisiejszego (poniedziałek 18 maja) maksymalnie 14 osób i 2 trenerów (łącznie maksymalnie 16 osób). Boisko będzie  dostępne w godzinach 8.00 – 15.00.

Obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

- zachowanie dystansu społecznego

- obowiązkowa dezynfekcja rąk we własnym zakresie uczestników, środki dezynfekujące udostępnione przez placówki we wskazanym przez nich miejscu

- korzystanie wyłącznie z osobistego sprzętu treningowego (piłek)