Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

W dniu 26 czerwca kończy się rok szkolny 2019/2020. Z powodu trwającej epidemii niemożliwe jest tradycyjne zakończenie z uroczystą akademią i rozdaniem świadectw.

By zapewnić wszystkim bezpieczeństwo, tegoroczne zakończenie roku szkolnego 2019/2020
w dniu 26 czerwca przebiegać będzie wg harmonogramu, wysłanego przez wychowawców klas. Odbiór świadectw będzie odbywał się przy zachowaniu rygorów reżimu sanitarnego.
Pamiętamy  o zachowaniu bezpiecznego odstępu – 1,5 m, zasłonięciu ust i nosa. Przypominamy, że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego uczniowie nie gromadzą się przed i po rozdaniu świadectw przed szkołą.

Świadectwa, które nie zostaną odebrane, będzie można odebrać w późniejszym terminie
w sekretariacie szkoły.