DZIE-EDUKACJI

Przypominamy, iż poniedziałek 14.10.2019 jest Świętem Komisji Edukacji Narodowej. Jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych. W tym dniu o godz. 10.00 odbędzie się akademia. Zapewniamy zajęcia opiekuńcze na świetlicy.