IMG_6665

Dnia 18.01.2019 r. Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha dokonał uroczystego otwarcia nowoczesnej klasopracowni w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 8 w Żorach. Zaproszeni goście mogli nie tylko obejrzeć pracownię i nowoczesne pomoce dydaktyczne, ale także uczestniczyć w eksperymentach i pokazach prowadzonych przez uczniów.

Projekt „Zielone Żory – Poznaję, Szanuję, Chronię” złożony przez szkołę w konkursie ,,Zielona Pracownia Projekt 2018”, którego organizatorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, uzyskał akceptację komisji konkursowej, co sprawiło, że szkoła znalazła się w gronie 43 laureatów w województwie śląskim. Przyznanie środków z WFOŚiGW w Katowicach oraz 20 – procentowy wkład z budżetu miasta, umożliwiły kompleksową modernizację pracowni geograficzno – przyrodniczo – ekologicznej na miarę XXI wieku.

Powstanie tak nowoczesnej sali lekcyjnej umożliwi nie tylko skuteczną realizację podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, ale również stworzy możliwość rozwoju zainteresowań i talentów w ramach pozalekcyjnych kół zainteresowań. Przyczyni się także, do wzrostu zainteresowań osobliwościami przyrodniczymi oraz zainspiruje dzieci i młodzież do podejmowania działań na rzecz otaczającego środowiska naturalnego.

dav