Ważne!

W związku z zaistniałą sytuacją informujemy, że Rodzice dzieci  zamieszkałych w obwodzie szkoły,  mających rozpocząć naukę w  roku szkolnym  2020/2021  dokonują zapisu dziecka
na formularzu „Zgłoszenie do obwodowej Szkoły Podstawowej nr  8 w Żorach” osobiście
w sekretariacie w podanych godzinach lub drogą elektroniczną na adres e-mail szkoły:
zorysp8@poczta.onet.pl   w terminie 02.03-30.03.2020r.