SKŁAD RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2019 / 2020

 

PRZEWODNICZĄCA: Kornelia Woryna

ZASTĘPCA: Henryka Tokarska

SEKRETARZ: Katarzyna Karwot

SKARBNIK: Agnieszka Baj

Informujemy, że składkę na rzecz Rady Rodziców można wpłacać bezpośrednio na konto:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 8

Konto nr: 52 1160 2202 0000 0000 4282 0324

Tytułem: IMIĘ i NAZWISKO ucznia, klasa.

Wysokość składki na Radę Rodziców wynosi 70zł. Drugie dziecko w szkole płaci 35zł, trzecie jest zwolnione z opłaty.

Jednocześnie bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy systematycznie wpłacają składki na Radę Rodziców. Każda Państwa pomoc finansowa będzie służyła dobru naszych dzieci!