Informacja dla Uczniów i Rodziców

Nauczanie zdalne

Od poniedziałku 26.10.2020r. do 08.11.2020r. będzie trwało nauczanie zdalne dla klas IV-VIII. Zgodnie z Regulaminem organizacji pracy ZSP nr 8 w okresie pracy zdalnej §8 wykorzystywane do nauki zdalnej będą w szczególności następujące narzędzia: dziennik elektroniczny, platforma edukacyjna Microsoft Teams oraz strona internetowa szkoły. Pracujemy zgodnie z dotychczasowym planem. Lekcje w aplikacji Teams będą trwać 30 minut. Pozostałe 15 minut nauczyciel pozostanie do dyspozycji ucznia (uczeń będzie mógł zadawać pytania, prosić o wyjaśnienia). Nauczanie zdalne przeprowadzamy w rzeczywistym czasie wynikającym z planu lekcji w aplikacji MS Teams, obecność będzie odnotowywana. Zasady oceniania pozostają jak w ocenianiu stacjonarnym. Na stronie internetowej szkoły w zakładce „Dokumenty szkolne” znajduje się Regulamin korzystania z Microsoft Teams.

W sprawie resetowania hasła do Microsoft Office należy napisać wiadomość w dzienniku
do p. Łukasza Garbacza.

Nauczyciel przedmiotu przekaże przez dziennik elektroniczny szczegółową informację o sposobie pracy zdalnej na jego przedmiocie.

Nauka w klasach I-III odbywać się będzie stacjonarnie, według dotychczasowego planu.

Bez zmian działa świetlica i stołówka.