Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/20201

Zapraszamy uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. Przed wejściem do szkoły uczniowie oraz opiekunowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk, a opiekunowie do zasłaniania na terenie szkoły ust i nosa. Prosimy wszystkich o zachowanie dystansu społecznego, co najmniej 2 m. Nowy rok szkolny rozpoczniemy spotkaniami z wychowawcami klas wg harmonogramu:

Klasa 1 A – wychowawca p. E. Zielińska – spotkanie na stołówce szkolnej – 8:30

Klasa 1 B – wychowawca p. K. Sollich– spotkanie na stołówce szkolnej – 9:30

Klasa 1 C – wychowawca p. A. Kondracka – spotkanie na stołówce szkolnej – 10:30

Klasa 2 A –  wychowawca p. M. Ciskowska – spotkanie – 8:30 – sala nr 1

Klasa 2 B – wychowawca p. M. Przybyło – spotkanie – 8:30 – sala nr 2

Klasa 3 A – wychowawca p. H. Pawlas – spotkanie – 9:30 – sala nr 1

Klasa 3 B – wychowawca p. A. Wideł – spotkanie – 9:30 – sala nr 2

Klasa 4 A – wychowawca p. J. Błaszkowska-Domagała – spotkanie -10:00 – sala nr 10

Klasa 4 B – wychowawca p. M. Ilmak – spotkanie -10:00 – sala nr 7

Klasa 5 A – wychowawca p. E. Gwóźdź – spotkanie -11:00– sala nr 4

Klasa 6 A – wychowawca p. D. Dastyk – spotkanie -10:30- sala 9

Klasa 6 B – wychowawca p. S. Lip-Słaboń – spotkanie o godzinie 10: 30 – sala 8

Klasa 7 A – wychowawca p. B. Sitek – spotkanie -10:30 – sala nr 7

Klasa 7 B – wychowawca p. D. Czyż – spotkanie -11:00 – stołówka szkolna

Klasa 8 – wychowawca p. L. Magiera – spotkanie o godzinie 11: 00 – sala nr 10

Zgodnie z aktualnym stanem epidemicznym rozpoczynamy naukę w trybie stacjonarnym. Prosimy, aby na teren szkoły wchodzili wyłącznie uczniowie.

Prosimy rodziców i uczniów, aby w ciągach komunikacyjnych, w budynku szkoły, nosili maseczki lub przyłbice oraz zdezynfekowali ręce lub założyli rękawiczki. Prosimy wszystkich o zachowanie dystansu społecznego, co najmniej 2 m.

Wewnętrzny regulamin ZSP-8 opisujący wszelkie procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii zostanie umieszczony na stronie internetowej ZSP-8.