CUDER

    Dnia 16 października br. w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne dla młodzieży, które poprowadziła Pani Karolina i Pan Paweł. Projekt realizowany jest przy wsparciu Ministra Zdrowia. Tego dnia młodzież klas 5 i 6 brała udział w specjalnie przygotowanym Programie profilaktyki uzależnień behawioralnych, który oparty był na Grze profilaktycznej CUDER.

   Projekt „Gra profilaktyczna CUDER” został pomyślany, jako uzupełnienie i wzmocnienie szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego. Forma gry planszowej stanowi  dobrą  alternatywę  dla  gier  komputerowych,  wyprowadzając  uczniów  ze  świata  wirtualnego  do  grupy  rówieśników. Pozwala na trening zachowań społecznych, jest „symulatorem życia na planszy”.

     Program profilaktyczny „Cuder” pokazał naszej młodzieży i nauczycielom, jak ważne dla człowieka są w nim takie sfery jak: ciało, umysł, duch, emocje i relacje, a rozwijane równomiernie chronią człowieka przed zagrożeniami obecnymi w świecie.

Wioleta Fryś-Osmałek