20190515_153656

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi w naszej szkole odbył się międzyklasowy turniej ekologiczny dla uczniów klas V-VIII. Czteroosobowe drużyny reprezentujące klasy zmierzyły się w potyczkach ekologicznych. Uczniowie rozwiązywali test wiedzy ekologicznej, rozpoznawali gatunki roślin i zwierząt chronionych w Polsce, rozwiązywali zagadki ekologiczne (rebusy, wykreślanki) i lokalizowali parki narodowe. Na koniec konkurencja specjalna: recyklingowy pokaz mody. Uczestnicy przebrali się za przedstawiciela wybranego gatunku flory lub fauny, zagrożonego wyginięciem spowodowanym działaniem człowieka. Punkty ze wszystkich konkurencji zostały zsumowane, a wyniki przedstawiają się następująco:

1 miejsce- kl. 8a

2 miejsce- kl. 5a i 8b

3 miejsce- kl. 7a

4 miejsce- kl. 5b

Zwycięzcom gratulujemy!

 

                                                                                                                              Ewa Kopiec, Anna Jordan