Zgodnie z planem pracy szkoły 2.05.2019 r. (czwartek)  jest dla uczniów dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.  Potrzebę opieki świetlicowej proszę zgłosić do 30.04.2019 r. do godziny 14.00 – tel. 324358112.