W związku z kontynuacją akcji protestacyjnej pracowników oświaty, w  dalszym ciągu  SP-8 oraz P-8 zapewnia zajęcia opiekuńcze. W godzinach od 11.30 do 12.30 istnieje możliwość skorzystania przez dzieci z obiadu, po wcześniejszym zgłoszeniu w danym dniu do godziny 9.00 pod nr telefonu 32 4358112.

Gabriela Raczyńska
dyrektor ZSP-8