OGŁOSZENIE

Szkoła Podstawowa nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Żorach ogłasza nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020.

Rodzice dzieci  zamieszkałych w obwodzie szkoły,  mających rozpocząć naukę w  roku szkolnym  2019/2020  dokonują zapisu dziecka na formularzu: ”Zgłoszenie do obwodowej Szkoły Podstawowej nr  8 w Żorach” w terminie 01.03-30.03.2019r.

Formularze zgłoszenia można pobrać: ze strony  internetowej szkoły:  www.zspzory8.pl lub w sekretariacie szkoły.

Zgłoszenie do szkoły obwodowej – SP