Podsumowanie zajęć z chemii w ramach projektu

20190603_160048

W ramach projektu „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory” uczniowie klas ósmych uczestniczyli w zajęciach z chemii prowadzonych metodą eksperymentu.  Cykl spotkać rozpoczęliśmy od poznania podstawowych technik wykorzystywanych w kuchni molekularnej. Następnie uczestnicy zapoznali się z procesem chromatografii. Na samodzielnie wykonanej kolumnie chromatograficznej  (zrobionej z pipety Pasteura, mąki ziemniaczanej, waty i spirytusu) rozdzielali barwniki roślinne (chlorofile, ksantofile, karotenoidy) zawarte w rukoli, roszponce i szpinaku. Ósmoklasiści wykrywali obecność cukrów redukujących w napoju typu coca-cola, a także potwierdzili brak obecności tych związków w napoju typu „zero”, przeprowadzając próbę Trommera.  Przy użyciu wskaźnika SUDANU wykrywali obecność tłuszczów w mieszaninie jednorodnej i niejednorodnej. Wspólnie przeprowadziliśmy szereg reakcji z chemii organicznej: od badania właściwości alkoholi mono- i polihydroksylowych, ich reakcje charakterystyczne, proces fermentacji alkoholowej, przez otrzymywanie zapachowych estrów, mydeł sodowych i potasowych, po wykrywanie białek reakcją biuretową i ksantoproteinową. Uczniowie poznali metodę eksperymentowania „Small- Scale Chemistry”, czyli chemię w małej skali. Przy użyciu niewielkiej ilości odczynników i prostego sprzętu laboratoryjnego sprawdzali odczyn kilku substancji różnymi wskaźnikami kwasowo-zasadowymi. Na zakończenie zajęć wróciliśmy do chemii nieorganicznej: przypomnieliśmy sobie metody otrzymywania soli, przeprowadziliśmy reakcje charakterystyczne kwasów, otrzymywaliśmy wodorotlenki trudnorozpuszczalne w wodzie i przeprowadzaliśmy proces sączenia. Zapraszamy do galerii zdjęć.

                                                                                                          Anna Jordan