Informacja

Szanowni Państwo,
Ze względu na trwający strajk w  dalszym ciągu  SP-8 oraz P-8 zapewnia zajęcia opiekuńcze. W godzinach od 11.30 do 12.30 istnieje możliwość skorzystania przez dzieci z obiadu. Informację o  tym należy zgłosić w danym dniu do godziny 9.00 pod nr telefonu 32 4358112.
Dyrektor ZSP-8
Gabriela Raczyńska