Wycieczka do Palmiarni

20190117_110905

W dniach 17 i 17 stycznia klasy 5a, 5b oraz klasa 7 uczestniczyły w wyjeździe do Palmiarni Miejskiej w Gliwicach. Wycieczka przedmiotowa miała na celu poznanie różnorodności gatunkowej ze szczególnym uwzględnieniem gatunków tropikalnych oraz ich wymagań życiowych. Nie zabrakło też przedstawicieli królestwa zwierząt: spotkanie legwana, gekona czy żółwiaka chińskiego znacznie umiliło zwiedzanie. Uczniowie, oprowadzani przez przewodnika, zwiedzili 4 pawilony: roślin tropikalnych, historyczny, sukulentów oraz wodny. Największe wrażenie na uczniach zrobiły akwaria, które odwzorowują różne środowiska wodne: polskich rzek, dorzecza Amazonki, jeziora Tanganika i Azji Południowo- Wschodniej. Wycieczka umożliwiła uczniom poznanie nowych gatunków roślin i zwierząt oraz warunków ich życia.

Maria Kopiec, Anna Jordan, wychowawcy klas 5-tych

20190117_111644