Projekt pt. „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory”

Nasza szkoła przystąpiła do  projektu pt. „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory”

 Projekt realizowany jest w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

 Rekrutacja uczniów i nauczycieli do projektu odbywać się będzie w dwóch cyklach:

·         01.12.2018 – 31.01.2019

·         01.09.2019 – 30.10.2019

 

Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest złożenie przez uczniów  następujących dokumentów:

·         Formularz rekrutacyjny dla uczniów (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu)

·         Oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu)

·         Deklaracja uczestnictwa w projekcie uczeń (załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu)

 

Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie przez nauczycieli  następujących dokumentów:

·         Formularz rekrutacyjny dla nauczycieli (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu)

·         Oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu)

·         Deklaracja uczestnictwa w projekcie nauczyciel (załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu)

 

Załączniki:

Jasełka w Ib

Teraz śpij Dziecino mała

Teraz śpij Dziecino miła

 

20181220_165539

20 grudnia 2018 r. w naszej szkole, najmłodsi uczniowie klasy Ib, podtrzymując piękną tradycję, przygotowali Jasełka. Teatralne przedstawienie wydarzeń biblijnych mogli zobaczyć zaproszeni rodzice oraz pani Dyrektor. Dzieci z radością odgrywały swoje role oraz zaśpiewały piękne pastorałki i kolędy. Ogromne zaangażowanie dzieci wywarło duże wrażenie, wprowadzając wszystkich w świąteczną atmosferę. Zapraszamy do galerii zdjęć.

Odzyskajmy zużyte baterie

batteries-364217_1920

Urząd Miasta organizuje coroczną akcję „Odzyskajmy zużyte baterie”. Zachęcamy do gromadzenia zużytych baterii, które  zbierzemy w wyznaczonym terminie w maju. Najbardziej zaangażowana w zbiórkę szkolną klasa, zostanie nagrodzona.