Być odważnym jak strażak !!!

20170928_123042

W ubiegły czwartek uczniów klas: IIa, IIIa i IIIb odwiedzili strażacy z OSP Rogoźna. Celem spotkania było przeprowadzenie rozmowy dotyczącej tematyki bezpieczeństwa pożarowego oraz zapobiegania powstawaniu pożarom – w szkole, domu, na podwórku, a także w innych miejscach, gdzie mogą znaleźć się dzieci. Wszyscy uczniowie byli bardzo uważnymi słuchaczami, a także chętnie dzielili się wiedzą, którą nabyli w trakcie nauki. Nie brakowało także bardzo istotnych pytań, m.in. o to, do jakich zdarzeń należy wzywać straż pożarną. Ponadto ratownicy przypomnieli dzieciom m.in. o sposobie prawidłowego alarmowania straży pożarnej o niebezpieczeństwie. Strażacy w krótkim instruktażu przedstawili również, jak udzielać pierwszej pomocy osobom nieprzytomnym, co jest niezmiernie ważną czynnością, nierzadko ratującą życie. Dzieci chętnie przejmowały role ratowników, ćwicząc na fantomach, wcielały się w role poszkodowanych, zakładały kołnierze ortopedyczne, leżały na noszach. Dużą ciekawość wzbudził także sprzęt ochrony osobistej strażaka, który niejednemu maluchowi, z racji swojej wagi, sprawił nie lada problemy. Dziękujemy Strażakom za przeprowadzenie tak interesujących zajęć!!!

M.Michalik