Informacja dla Rodziców i Uczniów

Informacja dla Uczniów i Rodziców

Nauczanie zdalne

Od poniedziałku 26.10.2020r. do 08.11.2020r. będzie trwało nauczanie zdalne dla klas IV-VIII. Zgodnie z Regulaminem organizacji pracy ZSP nr 8 w okresie pracy zdalnej §8 wykorzystywane do nauki zdalnej będą w szczególności następujące narzędzia: dziennik elektroniczny, platforma edukacyjna Microsoft Teams oraz strona internetowa szkoły. Pracujemy zgodnie z dotychczasowym planem. Lekcje w aplikacji Teams będą trwać 30 minut. Pozostałe 15 minut nauczyciel pozostanie do dyspozycji ucznia (uczeń będzie mógł zadawać pytania, prosić o wyjaśnienia). Nauczanie zdalne przeprowadzamy w rzeczywistym czasie wynikającym z planu lekcji w aplikacji MS Teams, obecność będzie odnotowywana. Zasady oceniania pozostają jak w ocenianiu stacjonarnym. Na stronie internetowej szkoły w zakładce „Dokumenty szkolne” znajduje się Regulamin korzystania z Microsoft Teams.

W sprawie resetowania hasła do Microsoft Office należy napisać wiadomość w dzienniku
do p. Łukasza Garbacza.

Nauczyciel przedmiotu przekaże przez dziennik elektroniczny szczegółową informację o sposobie pracy zdalnej na jego przedmiocie.

Nauka w klasach I-III odbywać się będzie stacjonarnie, według dotychczasowego planu.

Bez zmian działa świetlica i stołówka.

Informacja

Informacja
 
W związku z zaostrzeniem sytuacji epidemicznej uroczyste otwarcie szkoły zaplanowane na 23.10.2020 r. zostaje odwołane.
 
                                                                                                                                                                 Dyrektor ZSP nr 8
                                                                                                                                                                 Gabriela Raczyńska

Sprawozdanie Rady Rodziców

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców SP nr 8 za rok szkolny 2019/2020

Drodzy Rodzice!

Ze  względu  na  panującą  sytuację,  nie  mogliśmy  się  spotkać  jak   co  roku  we  wrześniu,  by przedstawić analizę stanu finansowego za rok szkolny 2019/20 Rady Rodziców.

W związku z tym, chcieliśmy przekazać informacje na temat wydatkowania zebranych funduszy.

Wydatki poczynione w r. szk. 2019/2020:

 1. Opłaty konkursowe, konkursy organizowane w naszej szkole, nagrody w konkursach
  i poczęstunki dla dzieci.
 2. Artykuły papiernicze, przybory do zajęć plastycznych dla dzieci na świetlicę, gry.
 3. Bony do EMPIK – u dla wszystkich uczniów klas IV – VIII, którzy ukończyli klasę
  z wyróżnieniem.
 4. Nagrody na zakończenie roku szkolnego dla wszystkich uczniów klas I – III.
 5. Komputery stacjonarne do wykorzystania zwłaszcza dla uczniów klas I – III w nowej pracowni komputerowej na zajęciach informatyki, na zajęciach dodatkowych z nauki programowania dla klas 1-3, 4-8, na zajęciach dodatkowych z ICT dla klas 1-3, 4-8 realizowanych w ramach dwuletniego projektu „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory” .
 6. Lego Mindstorms EV3 do prowadzenia zajęć z programowania na lekcjach informatyki, techniki oraz do wykorzystania na kółkach pozalekcyjnych z nauki robotyki i nauki programowania dla uczniów klas 1-3, 4-8.
 7. Koszulki z nadrukiem Logo szkoły dla uczniów reprezentujących szkołę w różnych konkursach i zawodach.

W tym miejscu chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim Rodzicom za wpłaty na konto oraz za współpracę. Szczególnie dziękujemy za pomoc przy organizacji uroczystości i imprez szkolnych, kiermaszów i zabaw karnawałowych. Dziękujemy za bezinteresowną pomoc i poświęcony czas.

Jednocześnie informujemy rodziców, że dotychczasowe konto Rady Rodziców zostało zamknięte. Prosimy o niedokonywanie wpłat. Wszystkie wpłaty, których już Państwo dokonaliście,  zostaną przekazane wraz z potwierdzeniem bankowym nowej Radzie Rodziców.

Numer nowego rachunku bankowego zostanie Państwu podany w momencie, gdy nowa Rada go otworzy, co nastąpi w najbliższym czasie.

Nowej Radzie życzymy wielu sukcesów i radości z podejmowanych działań.

 

                                                                                          Rada Rodziców

                                                                                          Rok szkolny 2019/20

konkurs biblioteczny

KONKURS BIBLIOTECZNY

ZACZYTANA JESIEŃ

 

Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Bibliotecznym  Zaczytana Jesień.

 Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej  będącej interpretacją hasła „Zaczytana jesień”.

 Regulamin konkursu:

 1. Organizator: Biblioteka Szkolna w ZSP nr 8 w Żorach.
 2. Cel konkursu:
 • stworzenie pracy plastycznej przedstawiającej hasło: „Zaczytana jesień”
 • rozwijanie wyobraźni uczniów,
 • propagowanie czytelnictwa,
 • promocja Biblioteki Szkolnej.
 1. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas I-VIII
 2. Warunki uczestnictwa:
 • Format pracy A4
 • Technika: dowolna ,
 • Każda praca musi być podpisana (imię, nazwisko i klasa),
 • Jury konkursowe wybierze laureatów w dwóch kategoriach:
 1. klasy I-IV
 2. klasy V-VIII
 3. Termin składania prac: 10.2020 w bibliotece lub w świetlicy szkolnej.

Zapraszamy do udziału w konkursie,

Anna Staroń i Adriana Wideł