Procedury bezpieczeństwa

Szanowni Państwo!

W związku ze zmianami organizacji pracy naszej szkoły wprowadzonymi przepisami w zakresie przeciwdziałania epidemii COVID-19, informuję, że szczegółowy zakres nowych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa w szkole znajduje się w „Procedurach zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii”.

Dokument ten, wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr 1 z dnia 31.08.2020r.  obowiązuje od dnia 1 września 2020 roku wszystkich Uczniów, Rodziców oraz Pracowników szkoły.

Ponieważ reguluje on tak istotne kwestie jak nowe obowiązki w zakresie zachowania wymogów bezpieczeństwa, funkcjonowania szatni, stołówki, kwestie przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły i wiele innych istotnych kwestii, bardzo proszę o wnikliwe zapoznanie się z nim oraz w miarę możliwości przekazanie niezbędnych wskazówek dzieciom.

Informuję ponadto, że wszyscy uczniowie zostaną zapoznani z nowymi wytycznymi przez nauczycieli i wychowawców w dniu 1 września 2020 r., jednak pokładam głęboką wiarę w pomoc rodziców w upowszechnieniu określonych w Regulaminie zasad zachowania i postępowania związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego, która będzie dla nas nieocenionym wsparciem.

Bardzo dziękuję za współpracę i wyrozumiałość.

Łączę wyrazy szacunku,

Gabriela Raczyńska

Dyrektor ZSP nr 8

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/20201

Zapraszamy uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. Przed wejściem do szkoły uczniowie oraz opiekunowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk, a opiekunowie do zasłaniania na terenie szkoły ust i nosa. Prosimy wszystkich o zachowanie dystansu społecznego, co najmniej 2 m. Nowy rok szkolny rozpoczniemy spotkaniami z wychowawcami klas wg harmonogramu:

Klasa 1 A – wychowawca p. E. Zielińska – spotkanie na stołówce szkolnej – 8:30

Klasa 1 B – wychowawca p. K. Sollich– spotkanie na stołówce szkolnej – 9:30

Klasa 1 C – wychowawca p. A. Kondracka – spotkanie na stołówce szkolnej – 10:30

Klasa 2 A –  wychowawca p. M. Ciskowska – spotkanie – 8:30 – sala nr 1

Klasa 2 B – wychowawca p. M. Przybyło – spotkanie – 8:30 – sala nr 2

Klasa 3 A – wychowawca p. H. Pawlas – spotkanie – 9:30 – sala nr 1

Klasa 3 B – wychowawca p. A. Wideł – spotkanie – 9:30 – sala nr 2

Klasa 4 A – wychowawca p. J. Błaszkowska-Domagała – spotkanie -10:00 – sala nr 10

Klasa 4 B – wychowawca p. M. Ilmak – spotkanie -10:00 – sala nr 7

Klasa 5 A – wychowawca p. E. Gwóźdź – spotkanie -11:00– sala nr 4

Klasa 6 A – wychowawca p. D. Dastyk – spotkanie -10:30- sala 9

Klasa 6 B – wychowawca p. S. Lip-Słaboń – spotkanie o godzinie 10: 30 – sala 8

Klasa 7 A – wychowawca p. B. Sitek – spotkanie -10:30 – sala nr 7

Klasa 7 B – wychowawca p. D. Czyż – spotkanie -11:00 – stołówka szkolna

Klasa 8 – wychowawca p. L. Magiera – spotkanie o godzinie 11: 00 – sala nr 10

Zgodnie z aktualnym stanem epidemicznym rozpoczynamy naukę w trybie stacjonarnym. Prosimy, aby na teren szkoły wchodzili wyłącznie uczniowie.

Prosimy rodziców i uczniów, aby w ciągach komunikacyjnych, w budynku szkoły, nosili maseczki lub przyłbice oraz zdezynfekowali ręce lub założyli rękawiczki. Prosimy wszystkich o zachowanie dystansu społecznego, co najmniej 2 m.

Wewnętrzny regulamin ZSP-8 opisujący wszelkie procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii zostanie umieszczony na stronie internetowej ZSP-8.

Drzwi Otwarte dla Rodziców Uczniów klas I

Zapraszamy Rodziców Uczniów Klas I

 

w czwartek 27 sierpnia 2020 r. w godzinach: 15:00-17:00 do wizyty w szkole w ramach ,,Drzwi Otwartych”.  Rodzice będą mieli możliwość obejrzenia sal lekcyjnych, szatni, sali gimnastycznej, porozmawiania z wychowawcami klas. 

W związku z panującym zagrożeniem Covid-19, prosimy o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa (dezynfekcja rąk, zasłanianie ust i nosa, zachowanie odstępu społecznego) podczas wizyty w szkole.

 

Dyrekcja ZSP nr 8