Konkurs fotograficzny

Szkolny Konkurs Fotograficzny dla klas I – III

Serdecznie zapraszam do udziału w szkolnym konkursie fotograficznym dla klas I – III.

Temat konkursu to „Mój przyjaciel zwierzak”.

1.Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii ukazującej zwierzę jako przyjaciela człowieka.

2. Fotografia powinna być wykonana przez ucznia (samodzielnie lub z pomocą dorosłych).

3. Na zdjęciu nie powinny znajdować  się osoby.

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną fotografię.

5. Zdjęcia proszę przysyłać na adres e – mail:                                                     SAMSUNG CAMERA PICTURES

    m.przybylo.konkursy@gmail.com

6. Termin nadsyłania prac – 3 czerwca 2020.

 

Marzena Przybyło