Uczę się w domu

Uczniu, przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki. Odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w szkole. Spróbuj powtórzyć swoje wiadomości i rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z zaproponowanych materiałów, które pojawiać się będą w zakładce ZADANIA DLA UCZNIÓW.