Cuder

     CUDER

    Dnia 16 października br. w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne dla młodzieży, które poprowadziła Pani Karolina i Pan Paweł. Projekt realizowany jest przy wsparciu Ministra Zdrowia. Tego dnia młodzież klas 5 i 6 brała udział w specjalnie przygotowanym Programie profilaktyki uzależnień behawioralnych, który oparty był na Grze profilaktycznej CUDER.

   Projekt „Gra profilaktyczna CUDER” został pomyślany, jako uzupełnienie i wzmocnienie szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego. Forma gry planszowej stanowi  dobrą  alternatywę  dla  gier  komputerowych,  wyprowadzając  uczniów  ze  świata  wirtualnego  do  grupy  rówieśników. Pozwala na trening zachowań społecznych, jest „symulatorem życia na planszy”.

     Program profilaktyczny „Cuder” pokazał naszej młodzieży i nauczycielom, jak ważne dla człowieka są w nim takie sfery jak: ciało, umysł, duch, emocje i relacje, a rozwijane równomiernie chronią człowieka przed zagrożeniami obecnymi w świecie.

Wioleta Fryś-Osmałek

Szkoła na widelcu

PLAKAT szkoła na widelcu

           W  tym  roku  szkolnym  klasy  1 – 3  biorą  udział  w  projekcie   Ogólnopolskim  Programie  Edukacyjnym  „Dobrze  jemy   ze  szkołą  na  widelcu”.  Celem  tego  projektu  jest   edukacja w zakresie prawidłowego i świadomego żywienia oraz zachęcenie najmłodszych  do gotowania. Program został przygotowany we współpracy z dietetykami, pedagogami i objęty patronatem Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Instytutu Żywności i Żywienia, Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków oraz Rzecznika Praw Dziecka. Klasy pierwsze podjęły już pierwsze poczynania – kl. Ia  przygotowała  zdrowe  kanapki,  zaś  kl. Ib  kolorowe  sałatki  owocowe.  Dzieci  dostały  do  domu  małe  książeczki,
w  których  zapisywać  będą  każdą  porcję  zjedzonych  warzyw  i  owoców  w  ciągu  dnia.              Zapraszamy  do  galerii,  gdzie  w  folderze Szkoła na widelcu  będziemy  zamieszczać  zdjęcia  z  podjętych działań.