Ogłoszenie dla Rodziców

Szanowni Rodzice,
Pragniemy przekazać, że prace dotyczące kotłowni zostały ukończone. Obecnie czekamy
na odbiór techniczny całej instalacji, by mogła zostać uruchomiona. Wszystkie sale przedszkolne są ogrzewane grzejnikami elektrycznymi. Na bieżąco jest też monitorowana temperatura w salach.