Plastyczny konkurs jesienny

       KONKURS!!!

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-IV do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastycznym „Piękno jesieni”. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej pokazującej piękno polskiej, złotej jesieni.

Regulamin konkursu:

1. Organizatorzy: Wychowawcy świetlicy w ZSP nr 8
w Żorach

2. Cele konkursu:
- rozwój wyobraźni i wrażliwości plastycznej uczniów,
– propagowanie różnych technik plastycznych,
– ukazanie piękna jesieni.

3. Uczestnicy: konkurs przeznaczony dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej.

4. Warunki uczestnictwa:

– format pracy: A4 lub A3,

– technika: dowolna (np. rysowanie, malowanie, kolaż, mozaika, wyklejanie, frottage),

– każda praca powinna być podpisana (imię, nazwisko, klasa),

– termin składania prac: 18 października 2019  (piątek) w świetlicy szkolnej.