DRODZY RODZICE UCZNIÓW KLAS I-III

Informujemy, że od dnia 25 maja 2020 r. istnieje możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III. Dlatego też bardzo prosimy osoby zainteresowane, o przekazanie informacji poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie do 20 maja 2020 roku do godziny 11.00, czy Wasze dziecko będzie uczęszczało do szkoły, czy nadal pozostanie w domu pod opieką rodzica/prawnego opiekuna. Taka informacja od Państwa jest dla nas niezbędna celem ustalenia organizacji pracy szkoły w czasie, w którym musimy zachować wszelkie wymogi stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego związanego ze stanem epidemicznym w kraju. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie na tę wiadomość, będzie rozumiany jako brak zgody na udział w zajęciach na terenie szkoły i chęć dalszego udziału w nauczaniu zdalnym.
Po uzyskaniu od Państwa informacji zwrotnych poinformujemy o sposobie organizacji pracy szkoły. W załączniku znajdują się wytyczne GIS, MZ oraz MEN.

WYTYCZNE GIS, MZ I MEN